15 september 2019

Slotdienst WonderWorship

Nog één WonderWorship dienst

Ja, je leest het goed. Als team zullen we stoppen met het organiseren van de WonderWorship diensten. Na een periode van samen zoeken, hebben we ervoor gekozen om ons te richten op andere activiteiten en opvolging vinden is helaas niet gelukt. We kijken vol dankbaarheid terug op de afgelopen periode: talloze diensten mochten we organiseren vol met mooie ontmoetingen en gesprekken, waardevol onderwijs van de diverse sprekers en natuurlijk de prachtige muziek en zang. Alles ter verheerlijking van Zijn heilige Naam. Dankbaar zijn we ook hoe God, ook door andere initiatieven en samenkomsten, onze omgeving rijkelijk zegent.
We bedanken iedereen die bij heeft gedragen aan WonderWorship en de diensten: bezoekers, sprekers, kosters, gemeente Sionskerk, bandleden, beamist, geluidsmannen, cateraars, welkomstteam, gebedsweek, helpende handen, BHV, etc. Maar bovenal willen we God danken! Hij is goed. Het WW-seizoen eindigt, maar Zijn werk gaat door. Hij is trouw!

We nodigen jullie van harte uit voor de slotdienst op 17 november as. om 14:30 uur in de Sionskerk. Komen jullie ook? We zullen samen terugkijken en met een dankbaar hart God aanbidden en danken voor alles wat Hij heeft gegeven.
 
We ontmoeten jullie dan graag!


Hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst,

Team WonderWorship

Terug