Jaarverslag WonderWorship // Verantwoording financiën

Als WonderWorship zijn we volledig afhankelijk van collectes en giften van derden en daarom vinden we het van belang om weer te geven waar we het geld aan besteden.

In bijgaand diagram kunt u zien, hoe onze uitgaven verdeeld zijn. Kort samengevat wordt ongeveer 50% van onze inkomsten besteed aan dienst-gerelateerde uitgaven, zoals sprekersvergoedingen, catering, promotie etc. De overige 50% besteden we aan goede doelen. WonderWorship draagt Stichting Compassion een warm hart toe en ondersteunt dan ook twee kinderen via deze stichting (Henok uit Ethiopië en Natanaël uit Bolivia). Daarnaast geven we jaarlijks een aantal collectes aan goede doelen als OpenDoors, Stichting Barnabas, de YWAM outreach in Letland etc.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over onze financiën? Stuur dan een e-mail naar info@wonderworship.nl

Team WonderWorship