Over Wonder Worship

Missie

WonderWorship is een interkerkelijk initatief, waarin christenen elkaar ontmoeten en samenkomen om God te aanbidden en meer over Hem te leren. WonderWorship wil een plek zijn, waar men zichzelf kan zijn en zich volledig op God kan richten. Waar het niet draait om de verschillen tussen christenen, maar waar het draait om het aanbidden van Jezus en om te leren wie Hij is. In de dienst aanbidden we God met muziek en zang en met behulp van een kernachtige boodschap wordt het woord van God uitgelegd en praktisch toepasbaar gemaakt. WonderWorship wil een plek zijn, waar christenen, met verschillende kerkelijke achtergronden, samen kunnen komen, om als één gemeente God te zoeken en Hem te aanbidden. Niet verschillen, maar Jezus staat centraal.

WonderWorship richt zich voornamelijk op thema’s als gebed, aanbidding, de Heilige Geest en discipelschap. Jezus nodigt ons keer op keer uit om Zijn discipelen, Zijn leerlingen te worden. Hij is daarin duidelijk: discipelschap is ingrijpend. Het heeft invloed op alle gebieden van ons leven (Lukas 9:23). Door diverse sprekers zal onderwijs gegeven worden over deze thema’s.

Team WonderWorship

‘Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt’. (Psalm 37:4)