22 juni 2014

Ik eer God (Timothëus) – Terugblik op dienst van 15 juni

Het is alweer de laatste WW van dit seizoen. David ten Voorde staat met ons stil bij Timotheüs’ toewijding aan God. Wat kunnen wij hiervan leren?

Paulus schrijft in een brief aan zijn leerling en medewerker Timotheüs: ‘Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.’ Timotheus is nog een jonge ‘gast’. Zo één die je zomaar op de EO jongerendag tegen had kunnen komen, bij wijze van spreken. Paulus spoort hem aan om, juist omdat hij zo jong en energiek is, anderen in vuur en vlam te zetten als het gaat om de Heer. Paulus omschrijft de opdracht verder: ‘Doe, zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb: blijf nog in Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen…’ Hij vraagt Timotheüs te blijven in Efeze. Zelf is hij er weggejaagd na een paar jaar. Paulus had zichzelf niet geliefd gemaakt bij de inwoners van Efeze die hun brood verdienden met bijvoorbeeld het verkopen van beeldjes van afgoden. Paulus’ boodschap dat God zo groot is dat Hij niet in beeld te vatten is, zorgde voor een kleine recessie in die markt en dat werd hem niet in dank afgenomen. Timotheüs staat een zware beproeving te wachten. Zoals gezegd; hij is jong en dat is in Efeze in die tijd nou niet direct een voordeel. De grote bruisende stad staat nl. bol van verleidingen. Bij aankomst in de haven is bijvoorbeeld het eerste wat je ziet de reclame voor de prostituees in de tempel van Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. Het werd je nogal makkelijk gemaakt om te zondigen in die tijd. Zie jij de overeenkomsten met onze tijd? Hoe kan Timotheüs zich wapenen hiertegen? Paulus raadt hem aan: ‘Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, omdat zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.’ Gods vruchten moeten eerst gezaaid worden. Timotheüs traint met geestelijke workouts om sterk te worden. Sterk genoeg om de verleidingen te kunnen weerstaan. Jezelf blijven vullen met de dingen van God is ook nodig om sterk te blijven. Maar is dat ook voldoende om vervolgens de opdracht in Efeze, het bouwen aan de Kerk, te kunnen vervullen? ‘U echter, o mens van God, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.’ Nu is het tijd voor actie! Goed getraind kun je de strijd aan. Enerzijds betekent het dat je de zonde uit de weg gaat en rap ook. Denk maar aan hoe Jozef vluchtte voor de vrouw van Potifar toen zij hem probeerde te verleiden. Anderzijds zoek je als eerste het koninkrijk van God. Je zet God op nummer één. Hij zal je daarna geven wat je hart verlangt. Hij zal voor altijd voor je zorgen. Sta je aan het begin van die strijd, verstrikt in zonde en zie je er als een berg tegenop? Troost je. Je mag een beroep doen op Gods hulp en op christenen om je heen. God is vele malen sterker dan jouw zonde en de verleiding. Geef je tijd en energie niet aan die dingen, dat is het niet waard. Richt je op God! Hij wil je het sieraad geven van heiligheid; de vangst van de jacht op gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.Zeker weten dat dat je pas echt stoer en aantrekkelijk maakt. Maar het is wel een stap die je moet zetten. Een bewuste en actieve keuze; schoon schip maken en opruimen voor God. Een strijd. Maar zonder strijd is het per definitie verloren. Wordt christen in de wereld en ban de wereld uit jou. Leg het bij Jezus in gebed. Hij is het die met Zijn bloed al je zonden wegwast. Strijd in de kracht van de Heilig Geest en met je medestrijders en eer God!

De setlist van 15 juni:

Opwekking 685 – Met ons lied Heer
Tim Hughes – Consuming fire
Chris Tomlin – How great is our God
Matt Gilman – Just as the deer pants
Opwekking 697 – Al wat ik ben
Opwekking 497 – Ik wil leven door Uw Geest
Opwekking 549 – Ik kniel neer
Jesus Culture – One thing remains
Hemelhoog – Dienaar 
Tim Hughes – 
Happy Day

We zien er naar uit jullie te ontmoeten op zondag 21 september!

Terug