Bijbelstudies

Het jaarthema van WonderWorship is 'discipelschap'. Mike Bickle (International House of Prayer) heeft hier een prachtige studie over geschreven. Dit is een Nederlandse samenvatting van de deel 1 van de studie van Mike over How to develop a burning heart (Hoe ontwikkel je een brandend hart). Zie hieronder de link. De studie is in het Engels, maar met deze Nederlandse samenvatting moet het lukken om de grote lijnen te volgen! :) Succes en veel zegen.

Lees verder

Deze bijbelstudie is gegeven door Jonathan Varwijk op de REVIVE-conferentie op 09 mei 2014.

Lees verder

Een liefdesbrief van onze schepper en Heiland!

Lees verder

20 maart 2014

Bergrede – deel 3

De bergrede is een prachtig stuk in Matteüs 5-7, waar Jezus onze levensstijl aan de kaak stelt, maar waar Hij ook gelijk een andere, alternatieve christelijke levensstijl biedt. In deze studie een samenvatting van de acht stappen, die in de vorige delen zijn behandeld. Deze studie is gebaseerd op een boek van Nicky Gumbel.

Lees verder

20 maart 2014

Bergrede – deel 2

De bergrede is een prachtig stuk in Matteüs 5-7, waar Jezus onze levensstijl aan de kaak stelt, maar waar Hij ook gelijk een andere, alternatieve christelijke levensstijl biedt.

In deze studie het tweede gedeelte van de bergrede. De eerste vier stappen gingen over onze relatie met God. De volgende vier stappen, die we in deze studie behandelen, gaan over onze relatie met anderen.

Lees verder

17 februari 2014

Bergrede – deel 1

De bergrede is een prachtig stuk in Matteüs 5-7, waar Jezus onze levensstijl aan de kaak stelt, maar waar Hij ook gelijk een andere, alternatieve christelijke levensstijl biedt. Jezus leert zijn discipelen in de bergrede, hoe ze hun leven kunnen leiden onder de zegen van God.

Bij WonderWorship hebben we in het seizoen 2012-2013 de bergrede behandeld, met als doel om deze christelijke levensstijl, die Jezus ons leert in de bergrede, eigen te maken. In deze studie een eerste gedeelte van de bergrede, gebaseerd op een boek van Nicky Gumbel.

Lees verder