28 april 2017

Identiteit

Deze bijbelstudie gaat over ‘identiteit’. Het is belangrijk dat we gaan beseffen wat God ons gegeven heeft en welke positie we hebben. Onze identiteit is wie we zijn, onze grond van bestaan. We moeten gaan beseffen welke principes en beloftes God over ons heeft gezegd.

Kort geleden was het pasen. Onze God, onze Abba Vader in de hemel, zag zo veel waarde in jou en mij, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegevens om ons te redden. Jezus gaf Zijn bloed voor ons en daarmee zijn onze zonden vergeven. Maar Jezus gaf niet alleen zijn leven om onze zonden te vergeven, zodat we op een dag naar de hemel kunnen gaan wanneer we sterven. Het stopt niet daar. Want door Jezus’ sterven, is de weg geheeld en stroomt nu als het ware Zijn bloed door ons heen. God noemt jou namelijk ‘zoon’ of noemt jou ‘dochter’! We horen bij de familie van God.

Romeinen 8:17:

‘En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen; erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus’.

We gaan verder op dit thema aan de hand van de volgende twee punten.

  1. God geeft ons autoriteit / We zijn een nieuwe schepping

2 Korinthe 5:17-18:

‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd’.

Door ons geloof in Jezus Christus worden we een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Je geestelijke ‘ik’ is vernieuwd! We zijn nu kinderen en erfgenamen van God. Erken deze identiteit! God geeft ons deze autoriteit en dat betekent dat we het recht hebben om dat te erkennen en ervoor te kiezen. Daar hoort bij dat we elkaar ook mogen zien en behandelen vanuit dat kader!

Hoe doe je dit? Hoe kunnen we dit ons eigen maken? Dat heeft te maken met het hebben van een nieuwe houding, een nieuw perspectief en een nieuwe mindset. Want de Bijbel vertelt ons in Romeinen 8:6 dat een mindset op de Heilige Geest leven en vrede geeft.  Concreet betekent dit dat je over jezelf mag denken zoals God dat doet!

  1. Aan de slag: Het leren van ‘gerechtigheid’

God heeft de Heilige Geest gegeven om ons te bekrachtigen en de Heilige Geest gaat aan het werk in ons leven om ons te veranderen naar het beeld van Jezus Christus. God houdt ervan als Hij ons mag veranderen en wanneer we leren om onszelf te zien, zoals Hij dat doet.

De Heilige Geest werkt in ons om ‘gerechtigheid’ te vestigen als een levensstijl. Ik bedoel met gerechtigheid het zijn zoals Jezus Christus, de rechtvaardige werken. De Heilige Geest herinnert ons altijd van wie we zijn in de ogen van God en Hij leert ons onze nieuwe positie in Christus.

Als we een nieuwe schepping zijn, hoe gaan we dan om met zonden? Hoe kan het dat we nog steeds zonden doen?

We zijn een nieuwe schepping, maar we blijven soms worstelen met patronen en gewoontes uit onze ‘oude schepping’. Ons handelen is niet gelijk veranderd. De Heilige Geest maakt aan ons duidelijk dat er gebieden zijn in ons leven, die niet zijn zoals Hij dat wilt. Dat is niet bedoeld om ons te veroordelen; het is er om ons te herinneren aan onze ‘gerechtigheid’, aan onze identiteit en om dat continue te blijven vestigen in ons leven.

We hoeven ons niet langer te identificeren en te meten aan onze zondige natuur. Het oude is voorbij (2 Korinthe 5:17). Maar, we hebben soms zondig gedrag en dat heeft nodig om constant vernieuwd en hervormd te worden. Vernieuwing naar gerechtigheid.

Paulus schrijft hierover. Efeze 4:22-24:

‘Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid’.

  1. Conclusie:
  • We zijn kinderen van God. Onze identiteit is dat we een nieuwe schepping zijn en behoren tot de familie van God. I am a child of God.
  • De Heilige Geest is in ons leven om ons (1) te overtuigen van onze identiteit als kind van Hem, (2) te veranderen naar het evenbeeld van Jezus (3) ons te leiden vanuit onze zondig gedrag naar vernieuwing & gerechtigheid.

Gods benadering is anders dan je waarschijnlijk denkt. Het is niet ‘kom af van dit en dat’, nee Hij zegt ‘jij bent dit en je hebt geen behoefte aan dat’.

We worden geen nieuw persoon bij het veranderen van ons gedrag. We moeten ontdekken wie we zijn in Christus en ons volgens dat gaan gedragen.

Vragen om over na te denken:

  • In welke gebieden van je leven worstel je met je oude ik?
  • Wat kun je doen in je dagelijks leven om beter te gaan beseffen wie jij bent in Christus?
Terug