23 januari 2017

Groeien in gebed?

Herken je het verlangen in je om te groeien in je intimiteit met God? Verlang je ernaar om te groeien in je gebedsleven? Ik ervaar dit verlangen bij mijzelf en ik proef dit ook geregeld bij andere jongeren en ouderen in ons dorp. Tegelijkertijd herken ik bij mijzelf, en mogelijk deel je dat, dat het soms een strijd is om ook daadwerkelijk gehoor en vervolg te geven aan dit verlangen. Neemt de drukte van ons leven ons niet vaak zo in beslag? Blijven we verlangen naar een diepere relatie met onze Heer, maar zijn we ondertussen ontzettend druk met vrienden, kerk, gezin, studie, werk?

Hoe kunnen we groeien in gebed? Er zijn daar vele boeken, studies en artikelen over. Van belang is investeren door simpelweg tijd apart zetten. Daniël had als gewoonte om driemaal per dag te knielen, te bidden en God te aanbidden (Daniel 6:11). Naast tijd apart zetten zijn er nog meerdere ‘sleutels’ om te groeien in gebed. In deze blog wil ik stil staan bij een ander aspect. Ik geloof dat het hebben van een juist beeld wie God is een ander essentieel aspect is om te groeien in je gebedsleven.

Hoe je God ziet, bepaalt hoe je tot God nadert. Als jij Hem ziet als een afstandelijke en/of boze God, zal je weinig motivatie hebben om tot Hem te naderen in gebed. Wanneer je Hem echter ziet als jouw Vader (Romeinen 8), als jouw Redder, die een ongelooflijk verlangen heeft naar jou (Efeze 1), geloof ik dat er een veel groter verlangen gaat ontstaan om Hem te zoeken en om te bidden. Veel christenen hebben niet het idee dat God iemand is die vreugde vindt in hen. Zij zien God als iemand die boos of die teleurgesteld in hen is. Ik herken dit overigens ook soms in mijn eigen zwakheid. Dit is echter niet de waarheid. De waarheid is dat God vol blijdschap en vreugde is over ons (Sefanja 3). Hij is een Vader, die enorm houdt van Zijn kinderen. Om te groeien in gebed is het van essentieel belang dat we een fundament (gaan) bouwen met een juist beeld van wie God is. Het Woord van God helpt ons hierbij en vertelt ons de waarheid over wie God is.

In een boek van Mike Bickle over gebed las ik de volgende tekst:

People often ask me, ‘how do you get passion for Jesus?’ I can tell you the key, and it is simple. As we grow in our understanding of His passion for us, it awakens passion in our hearts for Him. Encountering the Father-heart of God is foundational to growing in prayer.

Mensen vragen me geregeld: ‘hoe krijg ik een passie voor Jezus?’ Ik kan je de sleutel vertellen, het is simpel. Als we groeien in begrip van Zijn passie voor ons, zal dit een passie in onze harten doen ontwaken voor Hem. Het ontmoeten en leren kennen van het Vader-hart van God is essentieel om te groeien in gebed.

Ik geloof dat er een breed verlangen is in verschillende generaties en kerkelijke achtergronden in ons dorp naar een diepe intimiteit met God. Laten we elkaar aanmoedigen en bemoedigen. Samen zoeken en Gods Vaderhart vinden voor ons, samen investeren en samen groeien. Samen bouwen aan Zijn koninkrijk vanuit onze identiteit als zonen en dochters van de Allerhoogste.

Ronald Rouvoet

Meer weten? Lees het boek van Mike Bickle ‘Groeien in gebed’. Vind het bij een boekhandel of via het internet.

Terug