17 mei 2015

Discipelschap – Zondag 10 mei 2015

In de dienst van zondag 10 mei heeft Ronald een kort afsluitend woord gesproken over het jaarthema discipelschap. Hieronder een samenvatting hiervan.

We hebben het dit jaar gehad over Discipelschap. Jezus nodigt ons keer op keer uit om zijn discipel te worden, om zijn leerlingen te worden. Maar hij is daarin ook duidelijk: het is ingrijpend! We hebben er op verschillende wijze bij stil gestaan, en ik denk één van de belangrijkste vragen is: wie is Jezus voor jou? Wie is Hij voor jou? Laten we kijken naar Mattheus 16, naar een gesprek tussen Jezus en Zijn discipelen:

Mattheus 16:13-18

Jezus en de leerlingen kwamen in de omgeving van Caesarea Filippi. Jezus vroeg aan de leerlingen: ‘Wat zeggen de mensen over mij, de Mensenzoon?’ De leerlingen antwoordden: ‘Sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Anderen zeggen dat u Elia bent. Weer anderen zeggen dat u Jeremia bent, of een andere profeet van vroeger.’ Toen zei Jezus: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Simon Petrus antwoordde: ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God.’ Jezus zei tegen hem: ‘Dat heb je niet gehoord van een mens, maar van mijn Vader in de hemel. Daarom ben je een gelukkig mens, Simon, zoon van Jona! En ik zeg je: Jij bent Petrus, de rots. Op die rots zal ik mijn kerk bouwen.

Wat een getuigenis en belijdenis van Petrus. Wat moet hij nog meer over Hem zeggen? Hij zegt eigenlijk: Jezus, U bent niet minder dan God zelf.

En dit zegt Petrus. Dezelfde man die Jezus straks drie keer zal verraden.

En ik wil hier al de eerste vraag stellen:

Wie is Jezus voor jou?

Is Hij volgens jou net zoals de omstanders die zeggen dat Jezus één van de profeten is, of is Hij ook voor jou de Messias, de Zoon van de Levende God?

Ik hoop en geloof dat velen van jullie zullen zeggen: Jezus is mijn Heer, mijn Messias!

Maar dit is een ontzettend belangrijke vraag. Dit antwoord bepaalt je beeld van Jezus en heeft daardoor ook consequenties voor je wandel met Hem.

­Maar dan een vervolgvraag: Wat houdt dit eigenlijk in? Wat houdt het in om te zeggen dat Jezus je Heer is? Ik geloof dat we hier mogen kijken naar het grootste gebod: Heb de Heer lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand; en je naaste als jezelf.

Wat mij opvalt is het woordje ‘heel’. Dit is 100%, alles. Ik vind dit ontzettend lastig. Jullie ook niet? 100% -> Dat vraagt dat Jezus de leiding heeft in mijn leven, dat ik in volledige afhankelijkheid leef van Hem, etc!

Het woord discipel betekent leerling. Dat is fijn, wat dat betekent dat je mag leren, dat je fouten mag maken. En met die fouten mogen we bij God komen, maar dit vraagt wel om een open hart om dit na te streven.  Eigenlijk een continue vraag: Heer wilt u mij leiden?

Dat is wel wat Jezus verlangt. Dat we ons openstellen voor zijn leiding, dat we ons hart openstellen voor Hem. Hij is gek op ons hart, hij heeft dat lief. En op die wijze wil Hij ons meer en meer van binnenuit veranderen, zodat we meer en meer op Hem gaan lijken.

Ik zeg express, ons hart openstellen. Het is niet oke om te denken, dat we ons hart meer open stellen voor Gods leiding, door meer dingen voor God te doen. Zo werkt niet. We willen vaak graag meer doen voor God. Maar dat is niet Gods verlangen, God wil juist meer van ons, van ons hart. En wanneer Hij meer van ons hart, onze aandacht, ons vertrouwen krijgt, kan Hij ook meer door ons heen doen. We zongen net:

Spirit lead me where my trust is without borders
Heilige Geest, leid me naar een plek waar ik geen vertrouwen meer heb
Let me walk upon the waters,
Laat me wandelen op het water
Where-ever you would call me
waar U mij ook roept

Wat een gave tekst! Het is een uitspraak van geloofsvertrouwen, van ons hart om dieper te gaan met Hem. Maar ik wil er ook bij zeggen, die volgende stap is misschien niet wat je denkt wat het is. Misschien wil je mensen inspireren, een aanbiddingsleider zijn, zendeling worden etc. Maar dat is volgens mij niet altijd de volgende stap. Is de volgende stap niet vaak:

– Een trouwe echtgenoot zijn
– Een trouw kind zijn
– Is dat niet tijd spenderen met iemand die dat nodig heeft?
– Of misschien iemand ‘dienen’ door positieve woorden te zeggen in plaats van onze mening overal klaar voor te hebben

En doet dit niet erg denken aan waar Tiemen het de vorige keer over had bij David: David leerde in de stilte, toen niemand keek, te vertrouwen op God.

Dit zijn allemaal voorbeelden van gedrag die uit ons binnenste moeten komen, wil het vrucht dragen. Het is Gods verlangen om ons van binnenuit te veranderen.

 Mag God jou van binnenuit veranderen?

Samenvattend, als het ware een aantal van de kernvragen van discipelschap:

– Wie is Jezus voor jou? -> Dat beeld is ontzettend bepalend
– Wil jij Jezus liefhebben met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand?
– Mag Hij jou dan ook van binnenuit veranderen?

Terug