3 september 2014

Deel 1: How to develop a burning heart – Hoe ontwikkel je een brandend hart

Het jaarthema van WonderWorship is 'discipelschap'. Mike Bickle (International House of Prayer) heeft hier een prachtige studie over geschreven. Dit is een Nederlandse samenvatting van de deel 1 van de studie van Mike over How to develop a burning heart (Hoe ontwikkel je een brandend hart). Zie hieronder de link. De studie is in het Engels, maar met deze Nederlandse samenvatting moet het lukken om de grote lijnen te volgen! :) Succes en veel zegen.

http://www.mikebickle.org/resources/series/how-to-develop-a-burning-heart

Lukas 24:32

Jezus is zojuist verschenen aan de Emmaüs-gangers. Hij was in hun midden en in vers 32 zeggen de Emmaüs-gangers tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet in ons toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?’

Jezus is het Levende Woord. (Mike Bickle gebruikt het Griekse woord ‘logos’, wat ‘Woord’ of ‘Levend Woord’ betekent.) Jezus praatte tegen de Emmaus-gangers over zichzelf. Jezus predikte Jezus. God wil praten met ons, Hij wil in contact zijn met ons. Het Levende Woord wil in gesprek komen met ons en onze harten ‘on fire’ zetten. Hoe gebeurt dat dan? Door het geschreven Woord: De Bijbel: Breng het Levende Woord samen met het geschreven woord en dat zal ons hart in vuur en vlam voor Hem zetten!

Jesaja 62:1

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.                                       

Dit is een belofte van God. Dit is realiteit! God is hier aan het spreken. God maakt hier een verbintenis/commitment dat Zijn volk in vuur en vlam wordt gezet, totdat een brandend licht van hen afstraalt.

Deze belofte kun je persoonlijk maken!

Totdat je de visie hebt om je hart ‘on fire’ voor God te zetten, zal je waarschijnlijk geen brandend hart hebben. Elke gelovige heeft een moment nodig, dat hij/zij realiseert dat hij/zij niet zonder een brandend hart kan leven:

Stap 1: Realiseer/Ontdek dat dit is voor jou! Dit is niet alleen voor de profeten of de discipelen, dit is voor ons allemaal! Vereeuwig deze belofte van God in je hart

Jesaja 62:1 is een belofte van de activiteit van Gods Geest, de Heilige Geest. Jesaja 61:11 kondigt een globale ‘worship-movement’ aan en wanneer dat gebeurd zal God de harten van de gelovigen aanvuren.

Johannes de Doper vervulde dit op een persoonlijke manier. Johannes 5:35 ‘Johannes de Doper was een lamp die helder brandde’. Johannes maakte Jesaja 62:1 persoonlijk.

Jesaja 33: Hoe effectief is een brandend hart?

In Jesaja 33 spreekt God over wat er zal gebeuren wanneer Hij zal ‘inbreken’ op de aarde. Een groot oordeel zal komen en mensen zullen omgeven angst op de vlucht slaan. Wanneer God zichzelf zal openbaren, zullen natiën beven (vers 2-5). In deze tijd zal kennis, wijsheid en toewijding vrijheid brengen (vers 6). De verzen 7-13 gaan verder over het grote oordeel en over het moment dat God zal inbreken op de aarde:

De volken zullen branden als in een kalkoven, in vlammen opgaan als weggekapte doornstruiken. (vers 12)

Stap 2: Wie kan omgaan met het vuur van God?

Jesaja vraagt zich af in vers 14: Who can dwell with the fire of God? Wie kan het allesverterende vuur van God aan? De enige manier waarmee je dit vuur van God kan uithouden staat beschreven in Jesaja 33:15-16:

15 Wie rechtvaardig leeft en de waarheid spreekt,
wie woekerwinst door afpersing weigert,
wie aangeboden steekpenningen afwijst,
wie niet wil toehoren als een moord wordt beraamd,
wie niet kan aanzien hoe het kwaad geschiedt –
16 hij zal hoog hierboven wonen,
veilig in de onneembare rotsburcht;
in zijn brood wordt voorzien,
aan water is nooit gebrek.

Dan zal je de schoonheid van God zien (vers 17). Dan zal er geen ziekte meer zijn (vers 24). Het vuur van God verwijderd alles wat zijn liefde hindert.

<Mike Bickle praat vervolgens tegen de medewerkers van het International House of prayer (IHOP)>
– Wanneer je in de staff van IHOP zit, is dat niet hetzelfde als het ervaren van God. Je kan zo gefocust zijn op het proces of de muziek, dat je mist waar het allemaal over gaat.
– Het gaat niet om de conferenties, die we organiseren. Het gaat erom om onze ‘koude harten’brengen in het vuur van God, gefascineerd van Hem!

Johannes 8:32 ‘U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

Verander ‘waarheid’ in logos (Levende Woord): U zult het Levende Woord kennen en het Levende Woord zal u bevrijden.

Verander ‘kennen’ in ervaren: U zal het Levende Woord ervaren en het Levende Woord zal u bevrijden van binnenuit.

Johannes 8:32 is een uitnodiging van Jezus: Ervaar mij van binnenuit! Kom, ken mij, ontdek mij. Jezus, het Levende Woord, gaf de Bijbel om zo de wegen van Zijn hart aan ons te laten zien. Het Levende Woord zegt: Ik zal het geschreven woord openen binnen in je en ik zal je hart ‘on fire’ zetten en je zal voorbereidt zijn, wanneer mijn vuur geopenbaard zal worden aan de steden/landen. Ervaar het geschreven woord en het zal je hart ‘on fire’ zetten.

–          Het leren en het ontdekken van het woord is alleen maar een introductie. Het gaat om het ervaren van het woord.

Het geschreven woord kan ervaart worden van binnenuit, vanuit je hart en het kan onze harten laten ontbranden. Hoe kan je het woord praktisch ervaren?

Stap 3: Het praktisch ervaren van het woord

Efeze 5:18-19 ‘Laat de Geest u vervullen 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer’.

Het spontaan zingen in de meest snelle en krachtige manier om Gods woord te ervaren. Er zijn 7 redenen, waarom spontaan zingen het meest snelle en krachtige manier is om God te ervaren. Deze 7 redenen zal Mike Bickle in part 3 uitleggen.

Zingen alleen is niet genoeg, het gaat om het totaal pakket. Muziek + Het Woord + Hart. 1 Korinthe 14:15

‘ Dus wat moet ik doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand’.

Plaats het Woord in je hart, in de taal van je eigen hart (spontaan zingen). Muziek heeft zo veel kracht. Muziek zet je hart in beweging. That will set your heart on fire! Dat zal je hart in vuur en vlam zetten.

In de volgende delen zal hier verder op in worden gegaan.

Terug