15 september 2014

Deel 2: How to develop a burning heart? – Hoe ontwikkel je een brandend hart?

Hierbij deel 2 van de studie van Mike over How to develop a burning heart (Hoe ontwikkel je een brandend hart). Zie hieronder de link.

http://www.mikebickle.org/resources/series/how-to-develop-a-burning-heart

Part 2.

Lukas 24:32

Jezus is zojuist verschenen aan de Emmaüs-gangers. Hij was in hun midden en in vers 32 zeggen de Emmaüs-gangers tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet in ons toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’

We kunnen vandaag de dag nog steeds wandelen met de Heer. Wanneer we het Woord van God (de Bijbel) tot ons nemen samen met de Heilige Geest, zullen we wandelen met de Heer Op die manier zullen we Jezus’ principes in ons hart vereeuwigen. En het is realiteit voor nu! Voor de Emmaüs-gangers was het ook realiteit en dit was hun antwoord: ‘Brandde niet ons hart in ons toen Hij onderweg met ons sprak en de schriften opende?’ Zij voelden de echte aanwezigheid van de Levende Koning in hun harten.

Wanneer het Levende Woord het geschreven Woord opent (dat gebeurt door gebed, lezen en zingen) dan zal de Bijbel een nieuwe plek in onze relatie met God innemen. Een nieuwe, belangrijkere plek. Leef bij het Woord! Jezus leefde ook bij het Woord. Zie Mattheüs 4:4. Jezus wordt verzocht door de duivel en wanneer deze Hem verzoekt zegt Jezus: ‘Er staat geschreven: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.’

Jezus leefde bij het Woord. De Schrift is een levenswijze voor christenen. Het gaat dan niet alleen om de principes en het naleven hiervan, maar juist om het plaatsen van deze principes diep in je hart.

Jesaja 62:1:
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.

Dit is een belofte van God. God maakt hier een verbintenis/commitment dat Zijn volk in vuur en vlam wordt gezet, totdat een brandend licht van hen afstraalt. Realiseer dat dit ook voor jou is! Voor een ieder van ons. Plaats dit in je hart en in je geest. Dat is stap 1 (zie ook deel 1 van deze studie).

Jesaja 33

Dit hoofdstuk gaat over het oordeel van God. Centrale vraag hier in is Jesaja 33:14: wie kan omgaan met het vuur van God? -> Het antwoord staat in Jesaja 33:15:

Wie rechtvaardig leeft en de waarheid spreekt,
wie woekerwinst door afpersing weigert,
wie aangeboden steekpenningen afwijst,
wie niet wil toehoren als een moord wordt beraamd,
wie niet kan aanzien hoe het kwaad geschiedt 

Wanneer je het vuur in je hart hebt, dan zal je veranderen!

Johannes 8:32
U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 

Jezus praat hier over zichzelf. De waarheid is een mens, het is Jezus. Wij zullen Hem gaan kennen, we zullen Hem gaan ervaren. Maar hier zijn we nu (nog) onbekend mee. We zijn niet gewend om de grote kracht van het Woord in ons hart te ervaren. De enige man, die kan inbreken in ons hart is God. Hij is de Maker! Breng het Levende Woord in je hart en het zal je vrijzetten. God kan deze beweging in ons hart maken en het is Zijn grote verlangen. Bijbelse principes zijn niet genoeg. Ervaar het Woord!

Johannes 7:38
“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’

‘Zo zegt de Schrift’ à Geloof in Hem op de wijze hoe de Bijbel voorschrijft en dan zal je hart opengesteld worden.

Ons hart is groter dan wij kunnen begrijpen. Het is een groot mysterie. Het menselijk hart beweegt. ‘Unlock the spontaneous heart’ à Openbaar/Ontdek het spontane hart.

Spontaan zingen creëert een spontaan hart. Dit betekent dat we nieuwe grenzen van ervaring gaan bereiken. Maar dit vraagt om een beslissing en het zal tijd kosten!

Efeze 5:18-19
‘Laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer’.

Hoe open je je hart om het vuur in je hart te krijgen? Het antwoord staat in Efeze 5:19: Zing psalmen, hymnen en liederen die de Geest je ingeeft. Krijg deze beweging in je hart en je hart zal bewegen in nieuwe gebieden van ervaring.

Kolossenzen 3:16
‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft’. 

Het is meer dan alleen God liefhebben. Het is als het ware ‘gevangen zijn’ in de liefde van God. We leven met een gesloten hart. De diepste kamers van ons hart zullen geopend worden, wanneer ons hart het Levende Woord ervaart door het geschreven Woord en spontaan zingt, liederen die door de Geest worden ingegeven.

Zie verder part 3!

Terug