13 januari 2017

De bruid

Wij (als christenen) worden ook wel de bruid van Jezus genoemd. Maar wat betekent dat nou precies?

In Mattheus 22:2 wordt het Koninkrijk van de hemelen vergeleken met een bruiloft.
Hier staat: “Het Koninkrijk van de hemelen lijkt op een koning die de bruiloft van zijn zoon voorbereidde.”
In Openbaring 19: 6-8 gaat het over de bruiloft van het Lam (Jezus, Zoon van de Koning).

“Toen hoorde ik een stem die leek op het geluid van een grote menigte, of van de zee, of van de donder. En die stem riep: “Prijs de Heer! Want de Almachtige Heer God is Koning! 7 Laten we blij zijn en feestvieren en Hem prijzen! Want de bruiloft van het Lam begint. Zijn bruid heeft zich klaargemaakt.” 8 Ze had mooie kleren van fijn, wit linnen gekregen om aan te trekken. Dat fijne linnen is het geloof van de gelovigen. Door dat geloof zijn ze vrijgesproken van schuld.”
In het vers in Mattheus kan je lezen dat een koning de bruiloft van zijn zoon voorbereidde. In vers 7 van Openbaring 19 staat “ Zijn bruid heeft zich klaargemaakt”.
De Koning (God) is dus de bruiloft aan het voorbereiden, maar ook wij, als bruid, moeten ons klaarmaken.

Nu is de Bijbel natuurlijk een hele tijd geleden geschreven en de mensen die toen leefden, kwamen uit een hele andere cultuur. Wat je vaak ziet in de Bijbel is dat er verwezen wordt naar gebruiken uit de cultuur van de Joden. Voor ons niet heel herkenbaar maar voor de Joden uit de tijd van de Bijbel natuurlijk wel.
Om wat beter te snappen wat het voor ons betekent om de bruid van Jezus te zijn gaan we dan ook kijken naar een paar huwelijksgebruiken van de Joden. Het laat heel mooi zien hoe de bruidegom en bruid met elkaar omgaan en het helpt je hopelijk om beter te begrijpen hoe jij je klaar kan maken voor de grote bruiloft.
De aanloop naar de verbintenis

Wat je wellicht weet is dat in de tijd van de Bijbel de bruid werd uitgezocht door de vader van de bruidegom vaak met behulp van een tussenpersoon. Denk maar aan het verhaal van Abraham die zijn knecht op pad stuurt voor zijn zoon Izaak.
Vervolgens hebben zowel de bruid en de bruidegom nog wel wat te zeggen. Beiden moeten instemmen met een huwelijk en daarom vindt er op neutraal terrein een ontmoeting plaats. Als er niets in de weg stond voor een huwelijk vond de volgende ontmoeting plaats in het huis van de toekomstige bruid. De bruidegom ging met zijn vader naar het huis van de mogelijke bruid. De vader van de bruid staat achter de deur en op het moment dat er geklopt wordt moet de dochter toestemming geven om de deur open te doen. Gaf zij hier toestemming voor dan stemde zij in met het huwelijk en ze had dan al een maaltijd voor de bruidegom bereid.
Lees nu eens Openbaring 3:20, zie je de overeenkomst? Tof he, Jezus wil jou, maar laat ook jou vrij om te kiezen.
Vervolgens werd er een soort huwelijkscontract aan de bruid overhandigd met daarin de verplichtingen van de bruidegom aan de bruid. Hierin wordt zelfs al de erfenis beschreven. De bruid is al erfgenaam voordat de bruiloft heeft plaatsgevonden. Ook wij hebben nu al de erfenis ontvangen terwijl de bruiloft nog niet heeft plaatsgevonden
(1 Petrus 1:1-5 en 2 Petrus 1:1-4).
De bruid beantwoordt dit contract door zichzelf helemaal te richten op de bruidegom, zij is nu van hem. Paulus herinnert ons hieraan als hij in bijvoorbeeld het Bijbelboek Corinthiërs zegt dat wij niet langer van onszelf zijn.
Je zou de Tora (eerste vijf Bijbelboeken) kunnen vergelijken met het huwelijkscontract tussen God en ons. God belooft ons een heleboel dingen maar vraagt wel van ons dat wij onszelf helemaal op Hem richten.
Ook is er sprake van een bruidsschat, de prijs die door de bruidegom wordt betaald aan de familie van de bruid. Lees nu eens 1 Petrus 1: 18 en 19 om jezelf eraan te herinneren welke prijs Jezus voor jou heeft betaald.
Na het betalen van de bruidsschat wordt de bruid als het ware apart gezet van haar familie, hoewel ze er voorlopig nog wel deel van uit maakt.
Ken je het stuk in de Bijbel waarin staat dat wij als christenen wel in de wereld leven, maar niet van de wereld zijn. We zijn als het ware te gast (1 Petrus 2:11). Zie je ook hier weer de overeenkomst?

Voordat de bruidegom vertrekt om de bruiloft voor te bereiden geeft hij geschenken aan de bruid. Dit toont de waardering van de bruidegom aan de bruid maar is er ook om haar te helpen aan de bruidegom te blijven denken. De volgende keer dat de bruid en bruidegom elkaar zouden zien was namelijk op de bruiloft die soms pas twee jaar later plaatsvond.
Ook wij hebben een geschenk ontvangen van onze Bruidegom, namelijk de Heilige Geest. In 1 Johannes 4: 13 staat: “En Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven; daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is.”

De bruidegom vertrekt vervolgens om een woning klaar te maken. Tegelijkertijd werkt hij aan een bruidskamer, deze is in het huis van de vader van de bruidegom.
Hier verwijst Jezus dan ook naar als Hij de discipelen in Johannes 14:2 vertelt dat in het huis van Zijn Vader vele woningen zijn en dat Hij daarheen gaat om die klaar te maken.
De bruidegom kwam zijn bruid pas halen als de bruidskamer klaar was en ook Jezus zegt dat tegen Zijn discipelen (Johannes 14:3).

Vanaf het moment dat de bruidegom vertrekt gaat de bruid alleen nog gesluierd naar buiten. Dit om aan te tonen dat ze niet meer beschikbaar is, ze hoort al bij de bruidegom. Het is geen geheim, iedereen mag dat weten.
Ook wij horen al bij onze Bruidegom, mag iedereen dat weten?

De bruid bereidt zich voor
Op het moment dat de bruidegom weg is, heeft de bruid een aantal belangrijke dingen te doen.
Allereerst reinigt ze zich en bereidt ze zichzelf voor. Dit doet ze onder andere door haar bruiloftskleed (jurk) te weven. In Openbaring 19:8 staat: “De bruid is klaar. Zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen stelt de goede daden van de gelovigen voor”.
Ook wij moeten ons als bruid dus voorbereiden op de bruiloft en wel door goede daden te doen. Dit staat symbool voor de jurk die de bruid weefde in de tijd dat de bruidegom afwezig was. Doe je dat niet, dan ben je nog steeds de bruid. Wel of niet bij Jezus horen is dus niet afhankelijk van je goede daden. Jezus heeft de bruidsschat betaald!!
Een andere belangrijke taak van de bruid is waakzaam uitzien naar de komst van de bruidegom. Zij wist namelijk niet wanneer hij precies zou komen. Dit duurde meestal ongeveer een jaar maar soms zelfs twee jaar. Hoewel de bruid niet precies wist wanneer, wist ze wel dat hoe langer het duurde hoe groter de kans dat hij nu snel zou komen.
De bruid werd altijd in het donker voor middernacht opgehaald. Waakzaam zijn betekende dus dat er altijd licht moest blijven branden, juist bij het vallen van de avond.
In de tijd van de Bijbel hadden ze natuurlijk geen elektriciteit. Ervoor zorgen dat er licht brandde was dus iets waar je echt aandachtig mee bezig moest zijn. Als je even niet oplette kon dat zomaar betekenen dat de lamp doofde.
Je kan het donker van de nacht vergelijken met de tijd waarin we leven; haat, oorlogen, natuurrampen… Liefde en hoop zijn ver te zoeken. Hoe breng jij licht in deze duisternis?

De bruidegom komt terug
De bruidegom komt de bruid halen als de bruidskamer en het toekomstige huis af zijn. Dit bepaalt hij alleen niet zelf. Pas als de vader van de bruidegom tevreden is, laat hij zijn zoon vertrekken. Ook hier zie je de parallel met de terugkomst van Jezus waarover geschreven staat dat niemand de dag of het uur kent, alleen de Vader (Marcus 13:32).

Op het moment dat de bruidegom vertrekt rent de beste vriend van de bruidegom voor hem uit. Hij blaast op de sjofar (een soort hoorn) om de bruid te waarschuwen. Op het moment dat de bruid de hoorn hoort, weet ze dat haar bruidegom eraan komt. Het is dan natuurlijk wel te laat om zichzelf klaar te maken. Snap je waarom ze de hele periode bezig is geweest met zichzelf en haar bruidskleed klaar te maken?
In 1 thessalonicenzen 4: 16 lezen we het volgende: “Want als het bevel klinkt, als één van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn.”

De terugkomst van Jezus wordt ook voorafgegaan door trompetgeschal. Als je dat hoort weet je dat het moment is gekomen dat Jezus terugkomt. Het is ook in dit geval te laat om je klaar te maken. Snap je waarom ook jij jezelf klaar moet maken?

Je hoeft dat niet alleen te doen… De bruid in de Joodse traditie kreeg geschenken die haar herinnerden aan de bruidegom en haar zo hielpen zichzelf voor te bereiden op de bruiloft.
Herinner jij je het cadeau dat je van de Bruidegom hebt gekregen?
De Heilige Geest is je gegeven om je te helpen jezelf voor te bereiden op de grote Bruiloft. Vraag Hem om hulp bij het weven van je bruidskleed en het laten branden van je licht!

Terug